Moderný ľadový hokej potrebuje hráčov schopných vedieť prečítať hru a rýchlo reagovať ako kolektív v rôznych ofenzívnych a defenzívnych situáciách.
Metodika SZĽH

Šatňové desatoro

  1. Dodržiavanie určených časov a dochvíľnosti v príchodoch na tréningový proces, spoločne organizované akcie a zápasy družstva. 
  2. Nenosiť do šatne na klubové akcie drahé veci a veľkú hotovosť, pokiaľ to nie je nevyhnutné alebo určené. 
  3. Po príchode do šatne pred tréningovou jednotkou, alebo v určených momentoch (od trénera) nepoužívať mobilný telefón (tablet...), ale každý hráč sa pripravuje individuálne podľa pokynov trénerov na tréningovú jednotku. 
  4. Každý hráč dodržiava osobnú hygienu, poriadok v šatni a vo svojom boxe. Tréneri v príslušných triedach navyše určujú spravidla v týždňových intervaloch rozpis služieb s presnými úlohami pre určených službukonajúcich hráčov. 
  5. Každý hráč sa zodpovedne starať o zapožičanú výstroj, dresy, materiál a iné pomôcky k tréningovému procesu na ľade aj mimo ľadu. 
  6. Každý hráč poctivo a vzorne vykonáva všetky pokyny a usmernenia trénerov počas tréningových jednotiek, zápasov a iných spoločných akcií. Počas tréningov byť na 100 % sústredení a nevykonáva nedovolené činnosti. 
  7. Každý hráč sa slušne a ohľaduplne správa k svojim spoluhráčom aj k protihráčom, slušne a úctivo sa správa voči trénerom, rozhodcom a starším osobám. 
  8. Každý hráč dodržiava správnu životosprávu (dostatok spánku, zdravo a primerane sa stravuje, nepožíva nedovolené látky...). 
  9. Každý hráč je povinný sa ospravedlniť trénerovi a zdôvodniť svoju neúčasť na tréningu prípadne zápase v dostatočnom predstihu určeným spôsobom. 
  10. V prípade neplnenia si povinností, musí každý hráč akceptovať disciplinárne opatrenia od trénera (napr. nenominovanie na zápas, služba v šatni …).

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettera:

Partneri