Hlavným dôvodom pre nový prístup v rozvoji zručností je oveľa aktívnejšia úloha samotného hráča a tým aj lepšie výsledky v učení.
Metodika SZĽH

PODPORTE NÁS

 

Všetkých podporovateľov delíme do troch skupín.

  • Prvú skupinu tvoria darcovia s príspevkom do 10.000€, ktorých evidujeme v zozname na pravej strane od tohto textu.
  • Ďalšou skupinou sú dlhodobí partneri, ktorí prispievajú vo veľkej miere pravidelne ročne a ich celková čiastka ktorou prispeli na projekt Hokejové talenty presiahla sumu 10.000€, ich logá môžete vidieť v spodnej časti stránky.
  • Poslednou skupinou podporovateľov sú zakladatelia projektu (hokejoví profesionáli) a ich spoluhráči. Hokejoví profesionáli prispievajú hlavne tam, kde je to najviac potrebné, či už na rutinnú prevádzku projektu ako celku, alebo aj konkrétnu presne mierenú finančnú pomoc, na ktorú nieje dostatok finančných prostriedkov z príspevkov darcov. Ich zverejnenie nieje podla ich názoru potrebné.

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie