Deti sa učia lepšie vtedy, keď sú viac vtiahnuté do hry, preto je niekedy lepšie nechať ich len hrať sa.
Metodika SZĽH

Nábor detí

Hokejové talenty

Ako postupovať


1. Odporúčaný vek dieťaťa pre prvý kontakt s ľadom v tréningovom procese je 4,5 – 5 rokov.
2. Pri prvom kontakte u záujemcov je nevyhnutný jednoduchý vstupný rozhovor: rodič - tréner – dieťa. Rodič pred prvým tréningom podpíše PREHLÁSENIE s jeho súhlasom k účasti na tréningovom procese a za účasti rodiča a pod jeho dohľadom sa môže zapojiť do tréningu.
3. Možnosť zapojenia sa dieťaťa do prvého tréningu na ľade je možné len v prípade ak má dieťa korčule a prilbu (na zabezpečenie nevyhnutnej bezpečnosti) a vhodné oblečenie (otepľovačky, rukavice...). V prípade že dieťa nemá k dispozícii svoje korčule a prilbu môže mu ju zapožičať klub ak ich má k dispozícii.
4. Je odporúčané minimálne absolvovať 5 – 7 jednotiek tréningového cyklu na odskúšanie záujmu nového člena pred vstupom do klubu. Po splnení prvotných podmienok nasleduje zaznačenie hráča (budúceho člena klubu) do dochádzkových hárkov pre prípravky v HT (do príslušnej kategórie kam dieťa patrí škôlkar, prvák, druhák , tretiak ......).

  

 

Newsletter

Prihláste sa na odber newslettera:

Partneri