Z dôvodu unikátnych pohybových charakteristík a zvyšujúcich sa požiadaviek na výkon v športovom odvetví sa tréning mimo ľadu čoraz väčšmi zameriava na konkrétny šport s cieľom vyhovieť viacerým potrebám športovej špecializácie a zabezpečuje, že sú adaptačné procesy v súlade s nárokmi individuálneho herného výkonu počas zápasu.
Metodika SZĽH

Nábor detí

Ako postupovať

  1. Odporúčaný vek dieťaťa pre prvý kontakt s ľadom v tréningovom procese je 4,5 – 5 rokov.
     
  2. Pri prvom kontakte u záujemcov je nevyhnutný jednoduchý vstupný rozhovor: rodič - tréner – dieťa. Rodič pred prvým tréningom podpíše PREHLÁSENIE s jeho súhlasom k účasti na tréningovom procese a za účasti rodiča a pod jeho dohľadom sa môže zapojiť do tréningu.
     
  3. Možnosť zapojenia sa dieťaťa do prvého tréningu na ľade je možné len v prípade ak má dieťa korčule a prilbu (na zabezpečenie nevyhnutnej bezpečnosti) a vhodné oblečenie (otepľovačky, rukavice...). V prípade že dieťa nemá k dispozícii svoje korčule a prilbu môže mu ju zapožičať klub ak ich má k dispozícii.
     
  4. Je odporúčané minimálne absolvovať 5 – 7 jednotiek tréningového cyklu na odskúšanie záujmu nového člena pred vstupom do klubu. Po splnení prvotných podmienok nasleduje zaznačenie hráča (budúceho člena klubu) do dochádzkových hárkov pre prípravky v HT (do príslušnej kategórie kam dieťa patrí škôlkar, prvák, druhák , tretiak ......).

  

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie