V mnohom sme tvory, ktoré žijú podľa svojich návykov, a tieto návyky vytvára prostredie, v ktorom žijeme. V dobrom aj v zlom.
Metodika SZĽH

DARUJTE NÁM 2% Z DANÍ

 


Naše občianske združenie sa každý rok uchádza o 2% z daní právnických a fyzických osôb, ktoré nám pomahájú pri náročnej úlohe vykrytia finančného rozpočtu združenia. Budeme radi keď nám prispejete aj takouto formou, nakoľko Vás to nestojí nič navyše, jedine trocha času s "papierovačkami".

 

AKTUÁLNE TLAČIVÁ  K darovaniu 2 % najdete na webovej stránke          www.DRACI.SK

 

1, Postup pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje nášho občianskeho združenia napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
  IČO: 42387914
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
  Ulica: Partizánov
  Súpisné/orientačné číslo: 14
  PSČ: 03101
  Obec: Liptovský Mikuláš
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) 
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na Váš daňový úrad.
 7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Tlačivá na stiahnutie:

VYHLÁSENIE  (rovnaké ako minulý rok, EDITOVATEĽNÉ PDF) a
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (rovnaké ako minulý rok, EDITOVATEĽNÉ PDF)

 

2, Postup pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 2. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o nášom občianskom združení sú tu:
  IČO: 42387914
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
  Ulica: Partizánov
  Súpisné/orientačné číslo: 14
  PSČ: 03101
  Obec: Liptovský Mikuláš
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) 
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Tlačivá na stiahnutie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP, nové 2020)

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2021 - vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia za rok 2021
b) Dobrovoľníctvo-Príjemca za rok 2021

3, Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY (FIRMY):

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje o nášom občianskom združení sú tu:
  IČO: 42387914
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
  Ulica: Partizánov
  Súpisné/orientačné číslo: 14
  PSČ: 03101
  Obec: Liptovský Mikuláš

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad.
5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Tlačivá na stiahnutie:

daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP, na rok 2021)

 

 

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie