Moderný ľadový hokej potrebuje hráčov schopných vedieť prečítať hru a rýchlo reagovať ako kolektív v rôznych ofenzívnych a defenzívnych situáciách.
Metodika SZĽH

Ako vypožičať výstroj

Občianske združenie Hokejové talenty podporuje mladé nádejné deti, preto sa systémom zapožičiavania výstrojí pokúša vyjsť v ústrety rodičom s touto formou pomoci. Novým deťom na prvých skúšobných 5-7 tréningoch v prípade potreby môžeme zapožičať prilbu, ktorá je z bezpečnostných dôvodov povinná a po ich absolvovaní je v prípade záujmu možnosť pokračovať v tréningovom procese. 

Rodič dieťaťa je povinný zaplatiť ročný členský príspevok a doniesť potvrdenú prihlášku do klubu a potvrdenie od detského lekára o spôsobilosti na športovú prípravu v hokeji. Po splnení týchto povinností, môže mu byť ako členovi klubu zapožičaná hokejová výstroj. 

Výstroj sa požičiava na zálohu, ktorá sa pri vrátení výstroje vracia. Poverená osoba (p. Korčeková) spíše zmluvu o zapožičaní vydá primeranú výstroj zákonnému zástupcovi (Zmluva sa zakladá spolu s kópiou OP rodiča) a upozorní na povinnosti rodiča pri vrátení výstroje. 

Výstroj sa zapožičiava v prvom rade na tréningy organizované Hokejovými talentami, v prípade neospravedlnenej vyššej dochádzky (viac ako 50% za mesiac resp. dlhodobej neaktívnosti v tréningovom procese), rodič je povinný výstroj vrátiť klubu. 
Pre začiatočníkov požičiavame štartovacie sety veľkosti S, M, L, XL, ďalej prilbu a korčule.

Záloha za štartovacie sety je 30,-€, za prilbu 20,- €, a za korčule taktiež 20,- €.

Za väčšie veľkosti sa vymieňajú len štartovacie sety. Korčule a prilby sa nevymieňajú. Pre starších hráčov zo 4. - 9. tried vrátane brankárov sa zapožičiavajú samostatné časti výstroje t. j. náplecníky, nohavice, lakťačky, rukavice a holenné chrániče, ak má klub požadované časti výstroje k dispozícii. Za každú samostatnú časť výstroje sa platí záloha 15,- €.

Newsletter

Generálni partneri

Hlavní partneri

Lokálni partneri

Partneri

Verejné inštitúcie