Oznamy

SZĽH Oznam

Slovenský zväz ľadového hokeja informuje svojich členov, že na základe prijatých uznesení Vlády SR, vyhlášky ÚVZ SR č. 16 vydanej vo Vestníku Vlády SR, čiastka 12/2020 dňa 30.októbra 2020, Usmernenia MŠVVaŠ SR k vyhláške ÚVZ SR č. 12 / 2020 z 29. októbra 2020 v oblasti športu a po konzultáciách so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR p. I. Husárom môže športovú aktivitu (tréning) v jednom okamihu na jednom športovisku vykonávať najviac 6 osôb (vrátane trénera), za nasledovných podmienok.

Čítaj viac

Ako začať s hokejom

Zodpovedané najčastejšie otázky, kde sa dozviete aj to, ako začať s hokejom.

Čítaj viac

Prihláška do klubu

Tu nájdete prihlášku dieťaťa do nášho mládežníckeho hokejového klubu Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.

Čítaj viac

Aktuality

Partneri